O reviji

Navdih, Revija dobrih zgodb, je samostojna in neodvisna revija, ki izhaja 4-krat letno (marec, junij, september in december) na območju Nove Gorice z okolico v nakladi 10.000 izvodov. Vsaka izdaja nosi ime letnega časa – Pomladni Navdih, Poletni Navdih, Jesenski Navdih in Praznični Navdih.

Namen izdajanja je obveščanje ljudi o delu in delovanju ljudi, ki se v pretežni meri dotika življenja na goriškem območju ter hkrati spodbuja oseben pristop do posameznika. Vsebina je v celoti pozitivna, spodbudna – od tod tudi naziv Revija dobrih zgodb. Verjetno gre za edino revijo v Sloveniji, ki vsebuje zgolj in samo dobre, pozitivne zgodbe.

Preko dobrih zgodb posameznikov revija pokriva številna področja, ki se dotikajo uspešnih športnih in podjetniških zgodb, zdravja, prostega časa, kulture in glasbe. Prvotna želja je bila preko lokalnega tiskanega medija, ki ga mesto Nova Gorica doslej še ni imelo, povezati ljudi vseh generacij in jih preko pozitivnih zgodb spodbujati k aktivnejšemu življenju in pozitivnemu razmišljanju nasploh.